چلوکباب کوبیده

info
چلوکباب کوبیده
160 گرم مخلوط گوشت گوسفندی و گوساله برنج ایرانی و کره حیوانی
چلوکباب کوبیده

غذا های مشابه

فهرست