چلوکباب وزیری

info
چلوکباب وزیری
جوجه کباب زعفرانی 180 گرمی، کباب کوبیده، برنج ایرانی، کره حیوانی
چلوکباب وزیری

غذا های مشابه

فهرست