چلوکباب میکس صدر

info
چلوکباب میکس صدر

مخلوط گوشت گوسفندی و گوساله، سینه مرغ، برنج ایرانی، کره حیوانی

چلوکباب میکس صدر

غذا های مشابه

فهرست