چلوکباب زعفرانی

info
چلوکباب زعفرانی
230 گرم مخلوط گوشت گوسفندی و گوساله، برنج ایرانی، کره حیوانی
چلوکباب زعفرانی

غذا های مشابه

فهرست