لوبیا پلو

info
لوبیا پلو

40 گرم گوشت گوسفندی، برنج ایرانی، لوبیا، کره حیوانی

لوبیا پلو

غذا های مشابه

فهرست